skip to Main Content
Pismo –  Regionalna Izba Obrachunkowa

Pismo –  Regionalna Izba Obrachunkowa

20 lutego 2019 r. skierowano do Regionalnej Izby Obrachunkowej pismo dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. Poniżej jego treść:
W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z prośbą o wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy wydatkowaniu środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczące  realizacji wydatków w  ramach funduszu sołeckiego ujawniają rozmaite nieprawidłowości w tym zakresie – zarówno formalne (dotyczące procedury uchwalania i składania wniosków), jak i związane z prawidłowym wydatkowaniem oraz rozliczaniem środków. Natomiast głównym problemem jest brak konkretnej regulacji wskazującej, czym są wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego, a tylko takie wydatki mogą bowiem być przedmiotem częściowego zwrotu z budżetu państwa. Uzyskanie przez gminy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wymaga bowiem poddania się rygorom procedury składania wniosków o przyznanie środków z funduszu oraz przestrzegania reguł ich wydatkowania. Kluczowe staje się zatem zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom.
W związku z powyższym gminy z województwa podlaskiego chcąc uniknąć konieczności zwrotu uzyskanych środków z budżetu państwa na realizację funduszu soleckiego w 2019 roku  proszą  o udzielenie odpowiedzi w szczególności na pytanie jakie wydatki mogą być sfinansowane ze środków tego funduszu.
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
Grzegorz Jakuć
Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej
RIO odpowiedź
 

Back To Top