skip to Main Content
Pismo – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Pismo – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

20 lutego 2019 r. skierowano do Marszałka Województwa Podlaskiego pismo dot. transportu. Poniżej jego treść:
W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z zapytaniem czy PKS Nova przejmie świadczenie usług transportowych na wszystkich trasach i  w dotychczasowych godzinach wykonywanych przez firmę Arriva bus która z końcem czerwca br. kończy działalność na terenie województwa podlaskiego. Zapewnienie usług transportowych dla mieszkańców gmin jest potrzebne do rozwoju tego regionu jak również zapewnienia godnych warunków życia.
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
Grzegorz Jakuć
Informacja z Urzędu Gminy Przerośl, po spotkaniu z Działem Programowania i Analiz firmy PKS Nova:
Pismo – dot. przejęcia usług transportowych
 
 

Back To Top