skip to Main Content

Życzenia

Z okazji Dnia Kobiet w imieniu własnym oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
wszystkim Paniom pracującym w samorządzie i jego jednostkom organizacyjnym
składam
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności
i samych pięknych dni w życiu.
Życzę, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze.
Grzegorz Jakuć
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego

Back To Top