skip to Main Content
Utworzenie Szwalniczego Zakładu Szkoleniowo – Produkcyjnego Dla Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Na Białorusi

Utworzenie szwalniczego zakładu szkoleniowo – produkcyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dostał dofinansowanie na  realizację dwuletniego projektu: „Utworzenie szwalniczego zakładu szkoleniowo – produkcyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”. Głównym celem projektu jest wsparcie systemu pracy chronionej na Białorusi poprzez poprawę funkcjonowania szkoły specjalnej. Wartość projektu to: moduł I: 674 002,00 zł, moduł II: 935 040,00 zł. W  2019 roku przewidziane są następujące działania: opracowanie dokumentacji projektowej budynku z przeznaczeniem na zakład szwalniczy oraz dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej uzyskanie pozwoleń na budowę, wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego, zakup profesjonalnych maszyny i urządzenia produkcyjnych do szwalni, przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu projektowania, konstrukcji i technik krawieckich. Zaś w 2020 roku: budowa budynku z przeznaczeniem na szwalnię i możliwością instalacji profesjonalnych maszyn i urządzeń oraz prowadzenia zajęć teoretyczno-praktycznych z krawiectwa, montaż i przygotowanie do eksploatacji wyposażenia zakładu szwalniczego – uruchomienie produkcji, seminarium dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z udziałem władz lokalnych i centralnych. Projekt będzie realizowany wspólnie z Specjalną Szkołą – Internat w Mołotkowiczach. Jest to już drugi wspólnie realizowany projekt. W latach 2017-2018 została wybudowana i wyposażona hala produkcyjna z przeznaczeniem na zakład meblarski.
Projekt współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Back To Top