skip to Main Content
XXXIV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaksiego

XXXIV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaksiego

W dniu 8 lipca 2019 r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbyło się XXXIV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, w  obradach uczestniczyło około 81 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich oraz zaproszonych gości, wśród nich m.in.: Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Marek Olbryś Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty, Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE S.A. Oddział Białystok, Parlamentarzyści z Województwa Podlaskiego.
Uczczono minutą ciszy Ś. P. Edwarda Ładę wieloletniego Wójta Gminy Piątnica.
Panu Witoldowi Liszkowskiemu Wójtowi Gminy Puńsk  podziękowano za wieloletnią działalność na rzecz Związku.
Głównymi tematami obrad była aktualna sytuacja w systemie oświaty, fundusz dróg samorządowych i przywrócenie połączeń autobusowych oraz współpraca gmin z PGE S.A.
Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski podczas wystąpienia poinformował na jakim etapie jest procedura związana z dofinansowaniem dróg powiatowych i gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych. Lista zadań utworzona w urzędzie wojewódzkim na podstawie złożonych wniosków została już przekazana do Ministerstwa Infrastruktury. Po analizie resortu trafi do podpisu premiera.
90 wniosków złożonych na drogi powiatowe zostało rozpatrzonych pozytywnie i znalazło się na liście zadań podstawowych – poinformował Wojewoda natomiast wniosków z gmin złożono dużo więcej, dlatego została utworzona lista zadań rezerwowych.
Wojewoda poinformował także, że 18 lipca br. wchodzi w życie ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która stwarza możliwość uzyskania dofinansowania przewozów lokalnych.
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski mówił o  wprowadzanych zmianach ustawowych w wynagrodzeniach nauczycieli, będących wynikiem porozumienia z oświatową „Solidarnością”. Zgodnie z nimi nauczyciele od 1 września zarobią o 9,6 proc. więcej, a zdecydowaną większość wydatków na ten cel poniesie Skarb Państwa. Minister mówił również o środkach przekazywanych przez rząd na zadania własne samorządów, m.in. na Program „Posiłek w szkole i w domu”, czy na zakup książek w ramach wsparcia czytelnictwa. Przypomniał też, że wsparcie na cele edukacyjne otrzymują bezpośrednio mieszkańcy gmin – w formie programu „Dobry start”, czy 500+.
Wicemarszałek Marek Olbryś poinformował o prowadzonej  konsultacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Odniósł się też do realizowanych inwestycji infrastrukturalnych i zaznaczył, że założone przedsięwzięcia są kontynuowane, mimo problemów wynikających z rosnących kosztów budowy dróg.
Z szeregiem pytań spotkało się wystąpienie Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Jarosława Dzięgielewskiego na temat inwestycji spółki.
Podczas Forum przyjęło stanowiska w sprawie:
– przejęcia realizacji programu „Czyste Powietrze”  ;
– w sprawie dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego.
https://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/xxxiv-forum-zwiazku-gmin-wiejskich-wojewodztwa-podlaskiego.html
https://wzasiegu.pl/zambrow/region-samorzadowcy-spotkali-sie-na-34-forum-zwiazku-gmin-wiejskich-wojewodztwa-podlaskiego-foto/
https://kurierwysmaz.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/675_sokoly/2280_wojt_gminy_sokoly_zebral_oklaski_z_sali_na_xxxiv_forum_zwi_zku_gmin_wiejskich.html
https://bialystok.tvp.pl/43413422/miliony-na-budowe-i-modernizacje-drog
 

Back To Top