skip to Main Content
Stanowisko W Sprawie Przejęcia Realizacji Programu €Czyste Powietrze”

Stanowisko w sprawie przejęcia realizacji programu „Czyste Powietrze”

W dniu 11 lipca 2019 r. skierowano do dr inż. Macieja Borzyszkowskiego Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku stanowisko w sprawie przejęcia realizacji programu „Czyste Powietrze”. Poniżej jego treść:
Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXXIV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyrażają głębokie zaniepokojenie propozycją przejęcia realizacji programu „Czyste Powietrze”  dotychczas będącym zadaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
W przesłanym projekcie porozumienia do gmin z terenu Województwa Podlaskiego w § 2 określono zakres zadań gminy, z których nie wynika sprawa rozliczeń finansowych za wykonane zadania. Każda gmina realizuje wiele zadań własnych, w związku z czym  nie dysponuje pracownikami, którzy mogliby zajmować się dodatkowymi czynnościami. Nowe zadanie wymaga zatrudnienia nowych pracowników oraz urządzenia stanowiska obsługi, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez gminy.
W związku z powyższym oczekujemy propozycji sfinansowania tego zadania po przeanalizowaniu której gminy podejmą decyzję.
 
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
Grzegorz Jakuć
 
 

Back To Top