skip to Main Content
Projekt €Wspieranie Rozwoju Przedsiębiorczości W Turystyce  Poprzez Rozbudowę Infrastruktury Obwodu Grodzieńskiego”

Projekt „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego”

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zakończył realizację dwuletniego projektu:  „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce  poprzez rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego”. Partnerami projektu byli: Departamentem Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego i Grodzieńskim Rejonowym Klubem Gimnastyczno – Sportowym. Wartość projektu to: moduł I- 747 070,00 zł , moduł II- 545 750,00 zł.

Projekt ukierunkowany jest na rozwój przedsiębiorczości w turystyce poprzez poprawę infrastruktury białoruskiej części kanału Augustowskiego.

Przeprowadzono następujące działania  w projekcie:

2018 r. Moduł I:

Działanie 1 Wytyczenie szlaku rowerowego „August Velo”.

Termin realizacji: marzec – czerwiec 2018 r.

.W ramach powyższego działania wytyczono nowy szlak rowerowy (od polsko-białoruskiego przejścia granicznego „Rudawka-Lesnaja” do Grodna) wraz z wyznaczeniem lokalizacji pod budowę infrastruktury towarzyszącej tj., stojaków na rowery, wiat postojowych, itp. oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po szlaku rowerowym realizowanym w ramach niniejszego projektu.

Działanie 2 Oznakowanie szlaku rowerowego „August Velo”.

Termin realizacji: marzec – grudzień 2018 r.

W ramach działania został opracowany systemu oznakowania szlaku rowerowego „August Velo” oraz jednolitego systemu informacji nt. szlaku – tablice informacyjne (treść, szata graficzna, logo, układ). Został przygotowany i zatwierdzony projekty dla znaków drogowych (znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne). Opracowano logo szlaku „August Velo” oraz treść tablic informacyjnych.  Kolejnym etapem działania było wykonanie i montaż oznakowania turystycznego szlaku rowerowego „August Velo”.

Działanie 3 Budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej.

Termin realizacji: marzec- grudzień 2018 r.

W ramach działania zgodnie z białoruskim prawodawstwem wykonano  dokumentację projektową podstawowej infrastruktury towarzyszącej – wiat postojowych (Miejsc Odpoczynku Rowerzysty – MOR). Wybudowano 3 Miejsca Odpoczynku Rowerzysty: śluzie Dąbrówka miejscowości Świack i Zareczanka.

Działanie 4 Opracowanie założeń kampanii informacyjno – promocyjnej nt. szlaku „August Velo”

Termin realizacji: sierpień – grudzień 2018 r.

W ramach działania została opracowana kampania informacyjno-promocyjna nowego produktu turystycznego – „August Velo” oraz została nawiązana współpraca między polskimi i białoruskimi centrami informacji turystycznej działającymi w strefie Kanału Augustowskiego. W celu zwiększenia przygranicznego i transgranicznego ruchu rowerowego, zintensyfikowano współpracą branżę turystyczną i opracowano ofertę dla turystów rowerowych. Opracowano i wydano „paszport Kanału Augustowskiego” (ok. 15 tys. egz.) – w którym turyści będą mogli zbierać pamiątkowe pieczątki w wyznaczonych punktach (śluzy, wypożyczalnie sprzętu, restauracje, centra informacji turystycznej, itp.) na całej długości Kanału Augustowskiego. Ponadto opracowano przewodnik turystyczny nt. turystyki w strefie Kanału Augustowskiego. Osią publikacji jest nowy szlak rowerowy „August Velo”. Przewodnik turystyczny  zawiera informacje nt. walorów przyrodniczo-kulturowych i oferty turystycznej na całej długości kanału Augustowskiego (zarówno po stronie Białoruskiej jak i Polskiej.

Działanie 5  Organizacja warsztatów dot. rozwoju przedsiębiorczości w obszarze turystyki.

Termin realizacji: 28-30 listopada 2018 r.

W ramach działania  zorganizowano warsztaty pt. „Rozwój przedsiębiorczości w obszarze turystyki –budowa transgranicznej marki turystycznej „Kanał Augustowski”.  Warsztaty poprowadzili polscy eksperci specjalizujący się w obszarze budowy i promocji marek turystycznych: Hubert Gonera i Jacek Pogorzelski.

2019 r. – Moduł II:

Działanie 1: Remont budynku przeznaczonego na wypożyczalnię i serwis rowerów.

Termin realizacji: styczeń – grudzień 2019 r.

W ramach powyższego działania dokonano remontu pomieszczeń przeznaczonych na wypożyczalnię i serwis rowerów w miejscowości Sopoćkinie (26 km od Grodna). Wydzielone zostały pomieszczenia do przechowywania rowerów, część serwisowa oraz biurowo-recepcyjna i socjalna.

Działanie 2: Wyposażenie wypożyczalni rowerów.

Termin realizacji: czerwiec- grudzień 2019 r.

W ramach powyższego działania została wyposażona wypożyczalnia w elektroniczny system wydanych rowerów, który będzie zainstalowany na zakupionym w ramach projektu sprzęcie komputerowym. Zakupiono 100 rowerów (53 męskich, 25 damskich, 20 dziecięcych, 2 rowery z napędem elektrycznym) i akcesorii  rowerowych, 3 wolnostojących stacji naprawy rowerów.

Działanie 3 Misja Studyjna do Obwodu Grodzieńskiego.

Termin realizacji: czerwiec – grudzień 2019 r.

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyła się misji uczestniczyło w niej 10 osób: zespół projektowy,  przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich Województwa Polskiego, branża turystyczna.

Odbyło się  spotkanie polskich samorządowców z władzami Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Grodzieńskim Rejonowym Klubem Gimnastyczno – Sportowym oraz „Grodnoinvest”. Przedmiotem spotkań była problematyka rozwoju markowego produktu turystycznego „Kanał Augustowski”.

Projekt współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Back To Top