skip to Main Content

XXXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniach 5-6 lipca 2021r. w Hotelu Białowieskim w Białowieży odbyło się XXXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w którym udział wzięli przedstawiciele 70 gmin województwa podlaskiego oraz zaproszeni goście: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Stefan Krajewski – Poseł na Sejm RP, Pani Elżbiety Filipowicz Dyrektor Departamentu UMWP, Pan Wojciech Borzuchowski – Dyrektor Oddziału GDDKiA Oddział w Białymstoku, Pan Mariusz Nahajewski – Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Pan Sebastian Zdanowicz – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Pan Robert Tadeusz Dzierżek – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Pan Marcin Wierel – Naczelnik Wydziału Operacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Podczas posiedzenia poruszono następujące kwestie:

  • statusu realizacji infrastruktury drogowej w województwie podlaskim
  • zmian w programie Rozwój obszarów wiejskich w okresie przejściowym
  • gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie podlaskim po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • projektu ustawy o OSP
  • planowanych zmian prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii

Podczas obrad Forum przyjęto następujące stanowiska:

  • stanowisko ZGWWP z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii
  • stanowisko ZGWWP z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie podjęcia działań w celu przeciwdziałania wzrostowi opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych
  • stanowisko ZGWWP z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie zmiany taryfikatora korekty finansowej
  • stanowisko ZGWWP z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie podjęcia działań związanych z powołaniem Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Back To Top