skip to Main Content
III Edycja Konkursu „Rolniczki Motorem Innowacji W Gospodarstwach Rolnych W Polsce”

III edycja konkursu „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim etapie konkursu „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce” organizowanym przez Podlaską Izbę Rolniczą. Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich oraz innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 września 2021r.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Podlaskiej Izby Rolniczej: http://bityl.pl/EAYoO

Back To Top