skip to Main Content

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska z dnia 14 września 2012 r.

Odpowiedź na wystąpienie posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie pisma Związku Gmin Województwa Podlaskiego z dnia 23 lipca br., dotyczącego wyjaśnienia kwestii związanych z budową turbin wiatrowych1. Czy   infradźwięki   wytwarzane   przez   turbiny   wiatrowe   negatywnie   wpływają na organizm ludzki (w szczególności na dzieci, kobiety ciężarne i osoby starsze), a jeśli tak to jakie skutki powoduje ich oddziaływanie?2. Na jaką…

Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu

"Europejskie Kadry – edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego”      Wypełnij testPobierz dokumenty:Deklaracja uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie Aneks do regulaminu

Czytaj więcej

Odpowiedź z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2012 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 lipca 2012 r. dotyczące wskazania opracowań naukowych, analiz, opinii, przepisów prawa dotyczących lokalizacji turbin wiatrowych a także wpływu funkcjonujących turbin na zdrowie ludzi, przekazane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w dniu 9 sierpnia 2012 r. przez Ministerstwo Środowiska informuje co następuje.Na wstępie należy wyjaśnić, iż Inspekcja Ochrony Środowiska…

Czytaj więcej

Bezpłatne szkolenia z zakresu kontroli zarzadczej

Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o. o. w partnerstwie z Stowarzyszeniem audytorów Wewnętrznych IIA Polska  zapraszają na bezpłatne szkolenia w projekcie „KONTROLA ZARZĄDCZA – NOWOCZESNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA SEKTOREM PUBLICZNYM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej

Technika i tradycja łączy pokolenia w Gminie Nowe Piekuty

Projekt "Technika i tradycja łączy pokolenia w Gminie Nowe Piekuty" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5. Celem projektu jest wzrost aktywności edukacyjnej mieszkańców gminy Korycin poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Korycinie do 30 czerwca 2012 r. W ramach projektu przewidujemy…

Czytaj więcej

Technika i tradycja łączy pokolenia w Gminie Korycin

Projekt "Technika i tradycja łączy pokolenia w Gminie Korycin" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5. Celem projektu jest wzrost aktywności edukacyjnej mieszkańców gminy Korycin poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Korycinie do 30 czerwca 2012 r. W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie…

Czytaj więcej
Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast