skip to Main Content

Informacja z sesji otwarcia ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 2/2014 na Organizację i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (język angielski - certyfikat TOEIC), potwierdzającego nabyte kwalifikacje dla uczestników projektu: „Europejskie Kadry – edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego” Nr projektu WND-POKL.09.06.02-20-034/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej...

Czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 2/2014 na Organizację i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (język angielski - certyfikat TOEIC), potwierdzającego nabyte kwalifikacje dla uczestników projektu: „Europejskie Kadry – edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego” Nr projektu WND-POKL.09.06.02-20-034/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 79747-2014; data zamieszczenia 11.04.2014

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Organizację i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (język angielski - certyfikat TOEIC), potwierdzającego nabyte kwalifikacje dla uczestników projektu: „Europejskie Kadry – edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego” Nr projektu WND-POKL.09.06.02-20-034/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr ogłoszenia: 79747-2014; data zamieszczenia 11.04.2014. Więcej... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  …

Czytaj więcej
Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast