skip to Main Content

Pytania i odpowiedzi

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 2/2013 na Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu pn. „Gimnazjum szkoła szans”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej...

Czytaj więcej
Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast