skip to Main Content

Gimnazjum szkoła szans

Projekt „Gimnazjum szkoła szans" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic…

Czytaj więcej

XXVI Forum ZGWWP

W dniach 6-7 czerwca 2013 r. odbyło się w Gawrych Rudzie XXVI Forum ZGWWP, w którym uczestniczyło ponad 60 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz zaproszonych gości,

Czytaj więcej

XXV Forum ZGWWP

W dniach 29-30 listopada 2012 r. odbyło się w Ciechanowcu XXV Forum ZGWWP, w którym uczestniczyło  ponad 70 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz zaproszonych gości,

Czytaj więcej
Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast