skip to Main Content

O projekcie

ZGWWP w sierpniu 2010 r. rozpoczął realizację projektu „Sprawny samorząd - lepsza Polska II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakłada realizację następujących działań: Powołany zostanie zespół badawczy, który we wrześniu rozpoczyna 4-miesięczną pracę w terenie. Przeprowadzi wizytacje w 60 urzędach administracji samorządowej, które…

Czytaj więcej
Back To Top