skip to Main Content

Informacja o szkoleniach

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu „Kontroli zarządczej w administracji samorządowej”, które odbędzie się 3-4. października oraz „Audytu i kontroli wewnętrznej”, które odbędzie się 10-11. października w hotelu Villa Tradycja w Białymstoku.

Czytaj więcej

Informacja

Informujemy, że szkolenia „Organizacja imprez masowych” oraz „Zagospodarowanie przestrzenne. Gmina jako inwestor w procesie budowlanym” zostały odwołane.

Czytaj więcej

Informacja

Informujemy, że szkolenie „Kadry i płace. Ustalanie i wypłata wynagrodzeń pracownikom samorządowym” odbędzie się 29-30.06.2011 r. w hotelu Villa Tradycja, przy ul. Włókienniczej 5 w Białymstoku.Szkolenie poprowadzi Stefan Płażek- adwokat, specjalizujący się w prawie pracy i prawie samorządu terytorialnego – z tej dziedziny opublikował ok. 50 prac. Adiunkt w katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale…

Czytaj więcej

Studia Podyplomowe

24 stycznia ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu Prawa Administracyjnego (40 osób) oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi (20 osób), organizowane w ramach projektu „Sprawny samorząd- lepsza Polska II”. W ramach każdego urzędu zgłoszona może zostać jedna osoba. Wszystkich chętnych do udziału w studiach podyplomowych prosimy o dostarczenie kompletnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu przy…

Czytaj więcej
Back To Top