skip to Main Content
Ogłoszenie O Zamiarze Zawarcia Umowy Numer: 53711-2011; Data Zamieszczenia 15.02.2011

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Numer: 53711-2011; data zamieszczenia 15.02.2011

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI Z WOLNEJ RĘKI Nr ZP – 3/2011 na Przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach Projektu pn: „Sprawny Samorząd – lepsza Polska II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Back To Top