skip to Main Content
XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniach 29 luty – 01 marca 2024 r. w Serwach odbyły się obrady XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Podczas obrad przedstawiono sprawozdania rzeczowe i finansowe z działalności Związku za rok 2023. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który przedstawił zebranym Pan Zbigniew Mackiewicz, Wójt Gminy Suwałki,  Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego otrzymał absolutorium za działalność w roku 2023.

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w podziękowaniu i uznaniu długoletniej pracy i zaangażowania na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego oraz Małej Ojczyzny postanowił uhonorować osoby wybrane w wyborach samorządowych przed rokiem 2002.

Wśród wyróżnionych osób znaleźli się:

1. Pan Witold Łapiński – Wójt Gminy Poświętne

2. Pan Stanisław Szleter – Wójt Gminy Grajewo

3. Pan Czesław Ołdakowski – Wójt Gminy Wąsosz

4. Pan Jan Joka – Wójt Gmina Jaświły

5. Pan Witold Liszkowski – Wójt Gminy Puńsk

6. Pan Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin

7. Pan Jan Hrynkiewicz – Wójt Gminy Sidra

8. Pan Marek Kaczyński – Wójt Gminy Nowe Piekuty

9. Pan Józef Zajkowski – Wójt Gminy Sokoły

Obrady zakończono podjęciem stanowisk w sprawie finansowania zadań oświatowych oraz w sprawie dodatku emerytalnego dla sołtysów.

Back To Top