Jak wstąpić do Związku ?
Członkami Związku mogą być wszystkie gminy wiejskie, również te, które posiadają wspólne organy z gminą o charakterze miejskim oraz miasta bez obszarów wiejskich do 20 000 mieszkańców (Statut Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego).

Warunkiem przyjęcia do Związku jest przedstawienie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do Związku (pobierz).
Gminy zainteresowane uczestnictwem w działaniach Związku mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje w Biurze Związku w Białymstoku.

Szanowni Państwo jednym z obowiązków statutowych naszych gmin członkowskich jest płacenie składek. Podstawą do naliczania składek jest uchwała Zgromadzenia Ogólnego. Składka jest naliczana w zależności od liczby mieszkańców danej gminy poprzez wskaźnik wynoszący w 2017 roku 0,30 zł.

 

Efekty działalności Związku
•  wypracowaliśmy kilkadziesiąt stanowisk w kluczowych sprawach dla gmin;
•  przedstawionych zostało kilkaset opinii prawnych do projektów ustaw;
•  kilkadziesiąt wystąpień reprezentantów Związku w trakcie spotkań z przedstawicielami Parlamentu i Rządu, Wojewodą Podlaskim oraz organami Samorządu Województwa Podlaskiego;
•  zainicjowaliśmy projekty wspomagające działalność gmin wiejskich;
•  organizowaliśmy szkolenia, konferencje, wystawy, m.in.:
1) 2-letni samorządowy kurs języka angielskiego dla pracowników gmin (685 przeszkolonych osób);
2) Kurs języka angielskiego finansowany ze środków UE zakończony egzaminem TELC (300 przeszkolonych osób);
3) Szkolenia w ramach projektu „Sprawny samorząd – lepsza Polska” (456 przeszkolonych osób w 11 rodzajach szkoleń):
4) Studia podyplomowe w ramach projektu „Kształcenie kadr najlepszą modernizacją samorządów”(130 osób studiuje);
5) Podlaskie Gminy Wiejskie w Białymstoku, Warszawie, Wilnie;
6) Targi Smaków Podlasia.

Zapraszamy do współpracy i wstąpienia do naszego samorządowego stowarzyszenia.