skip to Main Content
Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie finansowania zadań z zakresu oświaty

Back To Top