skip to Main Content

XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniach 29 luty – 01 marca 2024 r. w Serwach odbyły się obrady XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Podczas obrad przedstawiono sprawozdania rzeczowe i finansowe z działalności Związku za rok 2023. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który przedstawił zebranym Pan Zbigniew Mackiewicz, Wójt Gminy Suwałki,  Zarząd Związku…

Czytaj więcej

Konferencja „Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w województwie podlaskim”

Dnia 25 sierpnia 2021r. na zaproszenie Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego uczestniczyliśmy w konferencji "Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w województwie podlaskim" podczas której omówiono zmiany klimatyczne w regionie oraz sposoby łagodzenia ich skutków. Zapoznaliśmy się także z ogromnymi możliwościami działań, jakie daje w tej kwestii budżet unijny w ramach programów europejskiego Zielonego…

Czytaj więcej

III edycja konkursu „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim etapie konkursu "Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce" organizowanym przez Podlaską Izbę Rolniczą. Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich oraz innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 września 2021r. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Podlaskiej Izby Rolniczej: http://bityl.pl/EAYoO…

Czytaj więcej

XXXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniach 5-6 lipca 2021r. w Hotelu Białowieskim w Białowieży odbyło się XXXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w którym udział wzięli przedstawiciele 70 gmin województwa podlaskiego oraz zaproszeni goście: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Stefan Krajewski - Poseł na Sejm RP, Pani Elżbiety Filipowicz Dyrektor Departamentu UMWP,…

Czytaj więcej
Back To Top