skip to Main Content
XXII Forum ZGWWP

XXII Forum ZGWWP

W dniach 16-17 maja 2011 r. odbyło się w Barszczewie XXII Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział ponad 60 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości.

W czasie dwudniowych obrad delegaci dyskutowali o ograniczeniu możliwości zadłużenia się samorządów, a co za tym idzie o ich przyszłych możliwościach rozwojowych, nt. projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw, o projekcie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, oświacie, programie modernizacji dróg lokalnych, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie śmieciowej, faktoringu samorządowym. Pan Maciej Żywno Wojewoda Podlaski wręczył, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę dla Pana Mirosława Lecha Wójta Gminy Korycin oraz dla Pana Józefa Zajkowskiego Wójta Gminy Sokoły. Pani Elżbieta Filipowicz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich podsumowała 7 lat wprowadzania na obszary wiejskie środków z Unii Europejskiej. Drugiego dnia zdecydowano o przygotowaniu następujących stanowisk: stanowiska w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz ustawy -Karta Nauczyciela, stanowiska w sprawie ograniczenia deficytu budżetowego w samorządach, stanowiska w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, stanowiska w sprawie dofinansowania budowy dróg lokalnych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Forum.

 

Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz ustawy -Karta Nauczyciela.   pokaż

Stanowisko w sprawie ograniczenia deficytu budżetowego w samorządach.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 22.07.2011 r.   pokaż

Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska z dnia 13.06.2011 r.   pokaż

Stanowisko w sprawie dofinansowania budowy dróg lokalnych.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 07.07.2011 r.   pokaż

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw.   pokaż

 

WYSTAWCY FORUM 

Back To Top