skip to Main Content

Bezpłatne warsztaty dla przedstawicieli JST

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone odnawialnym źródłom energii (OZE). W Polsce jest obecnie tylko 196 biogazowni. Gminy, które jeszcze ich nie posiadają, mogą dzięki tym warsztatom zdobyć wiedzę potrzebną do ich budowy i eksploatacji.

Korzyści dla gmin z budowy biogazowni
 
Biogazownia może wpłynąć pozytywnie na wizerunek gminy jako miejsca przyjaznego nowoczesnym technologiom, gdzie ochrona środowiska ma duże znaczenie.
Ponadto, istnienie biogazowni może przełożyć się na:
– dodatkowe dochody do budżetu gminy pochodzące z podatków;
– powstawanie dodatkowych miejsc pracy;
– powstanie lokalnego źródła energii, przede wszystkim energii cieplnej, która może zostać wykorzystana do ogrzania obiektów użyteczności publicznej;
– zachętę dla inwestorów, których procesy technologiczne wymagają stabilnego źródła ciepła;
– zmniejszenie uciążliwości odorowych oraz zanieczyszczenia wód gruntowych i podziemnych związanych z tradycyjnym wykorzystaniem obornika i gnojowicy;
– pozyskanie alternatywnego sposobu utylizacji odpadów organicznych powstających w zakładach przemysłowych zlokalizowanych na terenie gminy i gmin ościennych.
 
Tematyka warsztatów:
–  technologia i zasady działania biogazowni
–  aspekty prawne i środowiskowe
–  procedury inwestycyjne krok po kroku
–  przygotowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, zapobieganie powstawaniu konfliktów związanych z budową biogazowni, sposobów mediacji i skutecznego rozwiązywania konfliktów ekologicznych
 
Podczas warsztatów zaprezentujemy makietę biogazowni w wymiarze 3D, która zobrazuje procesy zachodzące w prawdziwej biogazowni. Udostępnimy użyteczny kalkulator biogazowy, pozwalający na obliczenie efektywności energetycznej biogazowni oraz materiały szkoleniowe i studia przypadków, dotyczące współpracy z inwestorami w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji biogazowych na obszarze gminy.
 
Program szkoleń opracowaliśmy na podstawie barier hamujących proces inwestycyjny na etapie składania wniosków, a także poprzez analizę najczęściej zadawanych pytań przez inwestorów.
 
Warsztaty są organizowane przez UPEMI w Partnerstwie z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Grupą Kapitałową Business Consulting Group.
 
PROGRAM WARSZTATÓW
 
–  Korzyści dla gmin z budowy biogazowni
–  Aspekty technologiczne działania biogazowni – wykład + ćwiczenia
–  Aspekty prawne i środowiskowe dotyczące budowy biogazowni – wykład + ćwiczenia
–  Współpraca z regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska
–  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy – wykład + ćwiczenia
–  Proces konsultacji społecznych. Najczęściej spotykane problemy społeczne związane z budową biogazowni oraz metody ich rozwiązywania – wykład + ćwiczenia
–  Możliwości kreowania przez gminę świadomości ekologicznej i inwestycyjnej
–  Co gmina może zaoferować inwestorowi? Właściwa i efektywna identyfikacja zasobów gminy
–  Obliczanie efektywności energetycznej poszczególnych substratów – wykład + ćwiczenia
 
 
Weź udział w warsztatach i  zostań EKODORADCĄ OZE w  Twojej gminie!
Każda osoba, która przesłała formularz zgłoszeniowy zostanie poinformowana telefonicznie i mailowo o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu.
Pierwszeństwo do udziału w warsztatach mają pracownicy gmin, w których nie ma wybudowanej biogazowni.
SZKOLENIA ODBĘDĄ SIĘ W CAŁEJ POLSCE!
 
Osoby zainteresowane warsztatami zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.
 
Najbliższe szkolenie odbędzie się w województwie podlaskim.
Formularz zgłoszeniowy   pobierz
Formularz zgłoszeniowy należy wysłać mailem na adres: m.kosmowska@bcgconsulting.pl lub faksem: 22 696-52-72 
Back To Top