skip to Main Content
Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju Na Bazie Szkoły Specjalnej W Zabłociu – Ukraina

Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu – Ukraina

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w okresie od 1 września 2021r. do 31 grudnia 2021r. będzie realizował I moduł projektu : „Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu – Ukraina”. Partnerem projektu jest Szkoła specjalna w Zabłociu. Wartość I modułu to: 699 000,00 zł. Projekt ukierunkowany jest na rozbudowę istniejącego modelu kształcenia zawodowego w szkole specjalnej w Zabłociu oraz utworzenie w szkole laboratorium szkoleniowo-produkcyjnego, będącego swoistym zakładem pracy chronionej.

W ramach I modułu projektu, w okresie od 01 września 2021r. do 31.12.2021r., zostaną przeprowadzone następujące działania:

Działanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budynku z przeznaczeniem na Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju oraz dokumentacji projektowej i prawnej.

Działanie 2: Zakup profesjonalnego wyposażenia Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju – sprzęt stolarski.

Działanie 3: Zapewnienie profesjonalnego wyposażenia Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju – sprzęt szwalniczy.

Działanie 4: Zakup drukarek 3D i komputerów.

Działanie 5: Szkolenie zawodowe z zakresu projektowania, konstrukcji i nowoczesnych technik stolarskich, krawieckich i możliwości 3D.

Działanie 6: Misja studyjna na Ukrainie – seminarium na temat  Strategii zrównoważonego rozwoju wykorzystanie doświadczeń samorządów z woj. Podlaskiego.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Back To Top