skip to Main Content

Spotkanie szkoleniowe dotyczące działania 3 SAPARD

28 maja 2002 r. ZGWWP zorganizowali spotkanie szkoleniowe w Białymstoku. Uczestniczyło w nim 55 gmin z terenu województwa podlaskiego. Tematem szkolenia była prezentacja działania 3 programu operacyjnego SAPARD

w świetle możliwości i zasad pozyskiwania środków przez samorządy, który podjęła Pani Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Elżbieta Pszczoła. Przedstawiono również informację na temat Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej o rolniczej przestrzeni województwa podlaskiego, który omówił przedstawiciel Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław – Tomasz Stuczyński.

Back To Top