skip to Main Content
Ogłoszenie O Zamówieniu Publicznym Numer: 294907-2010; Data Zamieszczenia 20.10.2010

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 294907-2010; data zamieszczenia 20.10.2010

na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia nauki on-line w ramach Projektu pn. „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr ogłoszenia: 294907-2010; data zamieszczenia 20.10.2010

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)   pobierz

Back To Top