skip to Main Content

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 4/2010 na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia nauki on-line w ramach Projektu pn. „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej… 

Back To Top