skip to Main Content

Szkolenie w Małym Płocku 24 październik

W dniu 24 października 2010 r. w Szkole Podstawowej w Małym Płocku odbyło się szkolenie nauczycieli ze Szkół Podstawowych w Porytem i Małym Płocku. Tematem szkolenia była Metoda Carla Orffa, Celestyna Freineta w pracy z uczniem zdolnym i dysfunkcyjnym. Zdjęcia w załączeniu. (zdjęcia)

Back To Top