skip to Main Content

Szkolenia w Poćkunach

W dniach 15,16,20,21,23 października 2010 r. w Szkole Podstawowej w Poćkunach odbyły się szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”. W szkoleniach udział wzięli nauczyciele ze Szkół Podstawowych w Poćkunach i Mikołajewie. Tematami szkoleń była Metoda Carla Orffa, Celestyna Freineta w pracy z uczniem zdolnym i dysfunkcyjnym, praca metodą projektów, zorientowanie na sukces edukacyjny, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i środków dydaktycznych, zastosowanie modelu inteligencji wielorakich w procesie nauczania – uczenia się. Zdjęcia ze szkoleń w załączeniu. (zdjęcia)

Back To Top