skip to Main Content
Projekt "Seniorzy W Działaniu!"

Projekt "Seniorzy w działaniu!"

Projekt „Seniorzy w działaniu!” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 realizowany był w okresie V-XII.2013 r.

Celem projektu była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywizację społeczną na terenie gminy Korycin. W projekcie uczestniczyło 134 mieszkańców gminy Korycin. W ramach działań realizowanych w projekcie odbyły się:
• Zajęcia teatralno – plastyczne, których efektem było przedstawienie premiery sztuki:” Ożenek” Gogola, pantomima: „Tacy Sami?” i Jasełka w dniu 20.12.2013 r. podczas wspólnej Wigilii;
• 6 dniowy wyjazd edukacyjny (Częstochowa – Oświęcim- Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska- Zakopane – Wieliczka – Kraków – Ojców – Góry Świętokrzyskie – Sandomierz – Krzemionki Opatowskie – Kazimierz Dolny), który pozwolił na poznanie wielu ciekawych miejsc w Polsce: miejsc o bogatej historii, przyrodzie, tradycji, bogatych w zabytki kultury i historii;
• Galeria Sztuki Seniora, która obejmowała warsztaty malarskie, wikliniarskie, koronkarskie i florystyczne oraz wyjazd do Muzeum Ikon w Supraślu i warsztaty pisania Ikon;
• Klub Przyszłości Seniora, który obejmował warsztaty dotyczące profilaktyki najczęstszych chorób, aktywności psychofizycznej i jej roli dla jak najdłuższej sprawności; zajęcia psychodietetyczne, zajęcia ruchowe: aerobik, nordic walking, taniec, ćwiczenia Pilates;
• Wiem co jem  obejmujące warsztaty dotyczące zasad zdrowego żywienia, przyrządzania zdrowych posiłków i przetworów, zasady konserwowania i przechowywania jedzenia;
• Wyjazd edukacyjny do Gospodarstwa Agroturystycznego – Ogrodu Botanicznego w Korycinach w celu obejrzenia ekologicznej uprawy ziół i pozyskania informacji o ich zastosowaniu;
• Wyjazdy kulturowe do kina, teatru oraz opery i filharmonii na: sztukę teatralną „ Ożenek” Gogola i „Szalone nożyczki”, spektakl „Upiór w Operze”. Zdecydowana większość uczestników projektu była w teatrze i operze po raz pierwszy;
• Wspólna wigilia, podczas której były przedstawione sztuki teatralne przygotowane  w działaniu: Zajęcia teatralno-plastyczne oraz wspólna kolacja wigilijna uczestników projektu, członków ich rodzin i mieszkańców gminy Korycin.
Budżet projektu opiewał na 154 990 zł.

Back To Top