skip to Main Content
Konferencja Prasowa Zarządu ZGWWP

Konferencja prasowa Zarządu ZGWWP

W dniu 21 września 2017 r. w Hotelu Leśnym  w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  poświęcona  działaniom z zakresu pomocy rozwojowej i opieki nad polskimi miejscami pamięci na Białorusi, Litwie i Ukrainie.
W latach 2017-2018 ZGWWP realizuje projekt rozwojowy na rzecz Białorusi pt. „Utworzenie zakładu pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach programu „Polska Pomoc 2017”. Projekt ukierunkowany jest na rozszerzenie istniejącego modelu kształcenia zawodowego w specjalnej szkole-internacie w Mołotkowiczach (Rejon Piński), poprzez utworzenie profesjonalnego zakładu meblarskiego zwiększającego możliwości rozwoju kompetencji zawodowych niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkoły, oraz generującego im nowe perspektywy zatrudnienia i zarobku. Planowana produkcja i sprzedaż mebli na zamówienie, jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem realizowanym w ramach systemu szkół specjalnych w Republice Białorusi.
W ramach realizowanego projektu, zaplanowana jest misja studyjna delegacji ZGWWP na Białoruś w dniach 1-6 października br., której celem jest zarówno monitoring projektu, jak i spotkania z władzami Rejonu Pińskiego. Delegacja ZGWWP uczestniczyć będzie m.in. w forum poświęconym możliwościom współpracy gospodarczej gmin województwa podlaskiego z rejonem pińskim.
ZGWWP zaangażował się także w działania renowacyjne polskich zabytków na Białorusi. Dzięki składkom 36 gmin udało się zebrać środki na rozpoczęcia ratunkowej konserwacji Kolumny ku czci 3 Maja w Leonpolu (Rejon Miorski, Obwód Witebski). Najbardziej ozdobna i jedna z najwyższych (11 m) Kolumna ku czci Konstytucji 3 Maja z Leonpola, jest jednym z najbardziej poruszających poloniców na terenie dzisiejszej Białorusi. Kolumna powstała ok. 1792 r. w majątku Jana Nikodema Łopacińskiego, Posła na Sejm I Rzeczypospolitej z powiatu mścisławskiego, założyciela manufaktury tkackiej w Leonpolu, mecenasa sztuki i kolekcjonera. Przeprowadzenie konserwacji kolumny oraz rekonstrukcji tablicy jest zadaniem de facto ratującym pomnik przed zniszczeniem, a w konsekwencji i zapomnieniem. Kolumna w Leonpolu jest unikalnym świadectwem wydarzeń́ niezwykle doniosłych dla historii Rzeczypospolitej.
Aktualnie ZGWWP oczekuje na decyzję Ministerstwa Kultury Białorusi dot. zezwolenia na rozpoczęcie prac konserwacyjnych. Partnerem powyższych działań jest Miorski Rejonowy Komitet Wykonawczy, z kierownictwem, którego spotka się delegacja Związku podczas planowanej misji studyjnej na Białorusi.
Powyższy projekt wpisuje się w ciąg działań związanych z opieką polskich miejsc pamięci na Białorusi i realizowanych wspólnie z Ambasadą RP w Mińsku. Jednym z ostatnich przedsięwzięć było zrekonstruowanie przez ZGWWP, tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom Wojska Polskiego poległym pod Miadziołem (Obwód Grodzieński) podczas wojny polsko-bolszewickiej. Tablica zostanie ustanowiona na cmentarzu w Miadziole, tablica  została oficjalnie przekazana na ręce Pana Konsula Marka Pędzicha, Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku. Konsulowi przekazano również 5 tabliczek z napisem „Żołnierz Wojska Polskiego”, które zostaną umieszczone na bezimiennych grobach polskich żołnierzy spoczywających na Białorusi.
Intensywne kontakty ZGWWP ze środowiskami polonijnymi i samorządowymi obwodu wileńskiego i solecznikowskiego na Litwie, znalazły odzwierciedlenie w kolejnym projekcie Związku. W Zułowie – miejscowości, gdzie 5 grudnia 1867 r. urodził się Józef Piłsudski, ZGWWP ufunduje postument poświęcony Błogosławionemu Ks. Michałowi Sopoćko – spowiednikowi Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.
W dniu 21.10.2016 r. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przekazał ponad 600 szt. zniczy Ambasadzie RP w Mińsku. Przekazane znicze zostały zebrane w ramach inicjatywy polskiej placówki dyplomatycznej w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych. Znicze zostały zapalone na polskich grobach rozsianych na terytorium Republiki Białorusi. W akcję zbiórki ogłoszoną przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego szczególnie zaangażowały się gminy woj. Podlaskiego.
Na Litwie Związek ZGWWP od kilku lat wspiera Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie czy to finansowo czy to w postaci sprzętów multimedialnych.

Back To Top