skip to Main Content
Wizyta Monitoringowa W Szkole Specjalnej W Zabłociu (Ukraina)

Wizyta monitoringowa w Szkole specjalnej w Zabłociu (Ukraina)

W dniach 26 – 28 listopada 2021 odbyła się I wizyta monitoringowa w Szkole Specjalnej w Zabłociu na Ukrainie w ramach projektu pn. „Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu – Ukraina”. Projekt jest realizowany przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i został dofinasowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

„Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju”

Głównym celem projektu jest wsparcie lokalnych strategii rozwojowych w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez utworzenie „Laboratorium Zrównoważonego” Rozwoju jako miejsca kreowania i wdrażania pomysłów na bazie Szkoły Specjalnej w Zabłociu na Ukrainie.

Planowane jest uruchomienie takich działów jak szwalnia, stolarnia oraz pracownia komputerowa wraz z sprzętem drukującym 3D. Podstawą funkcjonowania „Laboratorium” będą działania nastawione na trening zdolności społecznych wspierających twórcze myślenie, działanie oraz współprace wspólnoty lokalnej.

Projekt składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł to stworzenie podstawy formalno – prawnej dla modelowego ośrodka pracy na bazie Szkoły Specjalnej w Zabłociu natomiast drugi moduł zakłada budowę budynku stolarni i szwalni wraz z montażem profesjonalnych maszyn i urządzeń.

Wizyta w Zabłociu

W ramach działań projektowych zespół projektowy odbył I wizytę monitoringową w Szkole specjalnej w Zabłociu celem oceny miejsca działań projektowych oraz ustalenia stopnia zawansowania realizacji projektu przez partnera.

W czasie wizyty w pierwszym dniu omówione zostały postępy we wdrażaniu projektu przez naszego partnera, a w szczególności aktualny etap pozyskiwania pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac inwestycyjnych.

Szkoła specjalna w Zabłociu rozpoczęła swoją działalność w 1960 roku. Od 1965 roku placówka funkcjonuje jako internat specjalny dla dzieci wymagających korekcji rozwoju fizycznego i umysłowego. Jednym z kluczowych elementów procesu edukacyjnego szkolnictwa specjalnego jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia.

Wizyta zakończyła się podjęciem ustaleń co do przebiegu dalszej współpracy w nadchodzących miesiącach oraz w sprawie przygotowania kolejnej wizyty studyjnej na Ukrainie celem zorganizowania seminarium dla przedstawicieli samorządów województwa podlaskiego.

Kolejna wizyta oraz seminarium

W połowie grudnia odbędzie się wizyta studyjna na Ukrainie przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. W ramach wizyty zaplanowano obejrzenie obiektów jakimi dysponuje szkoła oraz przeprowadzenie seminarium poświęconego zagadnieniom zrównoważonego rozwoju.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Back To Top