Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowano w kategorii Zamówienia publiczne.

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 1/2013 na Dostawę sprzętu elektronicznego w ramach Projektu pn. „Gimnazjum szkoła szans”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…

Pytania i odpowiedzi

Opublikowano w kategorii Zamówienia publiczne.

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 1/2013 na Dostawę sprzętu elektronicznego w ramach Projektu pn. „Gimnazjum szkoła szans”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…