skip to Main Content

Wniosek o wskazanie źródła finansowania elektronicznego przekazywania danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji podatkowej

ZGWWP dnia 21 stycznia 2009 r. wysłał wniosek do Głównego Urzędu Statystycznego o wskazanie źródła finansowania elektronicznego przekazywania danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji podatkowej. Poniżej jego treść.

 

Podczas obrad XII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zebrani wójtowie i burmistrzowie poruszyli m.i. temat zbyt częstej praktyki stosowanej przez naczelne organy państwa, polegającej na obarczaniu gmin kolejnymi zadaniami, bez przekazania na ich realizację odpowiednich środków. Zachodzi obawa, że dotyczy to również planowanego spisu powszechnego w 2011 roku i spisu rolnego w 2010 roku.
 W związku z koniecznością elektronicznego przekazywania danych ze zbiorów meldunkowych i ewidencji podatkowej zaistniała konieczność dostosowania programów komputerowych zainstalowanych w urzędach do wymogów spisu, co pociągnie za sobą dodatkowe wydatki w gminach.
 Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego prosi o wskazanie źródła finansowania powyższego wydatku.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech 

 

Odpowiedź z Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31.03.2009 r.   pokaż

Back To Top