skip to Main Content

Jak wstąpić do Związku ?

Członkami Związku mogą być wszystkie gminy wiejskie, również te, które posiadają wspólne organy z gminą o charakterze miejskim oraz miasta bez obszarów wiejskich do 20 000 mieszkańców (Statut Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego).
Warunkiem przyjęcia do Związku jest przedstawienie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do Związku (pobierz).
Gminy zainteresowane uczestnictwem w działaniach Związku mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje w Biurze Związku w Białymstoku.
Szanowni Państwo jednym z obowiązków statutowych naszych gmin członkowskich jest płacenie składek. Podstawą do naliczania składek jest uchwała Zgromadzenia Ogólnego. Składka jest naliczana w zależności od liczby mieszkańców danej gminy poprzez wskaźnik wynoszący w 2017 roku 0,30 zł.

Efekty działalności Związku

  • wypracowaliśmy kilkadziesiąt stanowisk w kluczowych sprawach dla gmin;
  • przedstawionych zostało kilkaset opinii prawnych do projektów ustaw;
  • kilkadziesiąt wystąpień reprezentantów Związku w trakcie spotkań z przedstawicielami Parlamentu i Rządu, Wojewodą Podlaskim oraz organami Samorządu Województwa Podlaskiego;
  • zainicjowaliśmy projekty wspomagające działalność gmin wiejskich; organizowaliśmy szkolenia, konferencje, wystawy, m.in.:
  1. 2-letni samorządowy kurs języka angielskiego dla pracowników gmin (685 przeszkolonych osób);
  2. Kurs języka angielskiego finansowany ze środków UE zakończony egzaminem TELC (300 przeszkolonych osób);
  3. Szkolenia w ramach projektu „Sprawny samorząd – lepsza Polska” (456 przeszkolonych osób w 11 rodzajach szkoleń):
  4. Studia podyplomowe w ramach projektu „Kształcenie kadr najlepszą modernizacją samorządów”(130 osób studiuje);
  5. Podlaskie Gminy Wiejskie w Białymstoku, Warszawie, Wilnie;
  6. Targi Smaków Podlasia.

Zapraszamy do współpracy i wstąpienia do naszego samorządowego stowarzyszenia.

Back To Top