skip to Main Content

XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniach 29 luty – 01 marca 2024 r. w Serwach odbyły się obrady XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Podczas obrad przedstawiono sprawozdania rzeczowe i finansowe z działalności Związku za rok 2023. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który przedstawił zebranym Pan Zbigniew Mackiewicz, Wójt Gminy Suwałki,  Zarząd Związku…

Czytaj więcej

Wkrótce ruszą usługi iPodlaskie.pl

Gminy wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców. Wkrótce ruszą usługi iPodlaskie.pl. W 36 gminach województwa podlaskiego ruszą e-usługi pod szyldem iPodlaskie.pl Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest prężnie działającym stowarzyszeniem zrzeszającym   96 gmin. Przewodniczącym Zarządu Związku jest wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć. Celem stowarzyszenia jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie problemów tego środowiska, a także współdziałanie…

Czytaj więcej

„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 29.12.2023 Wartość Projektu: 13 273 526,27 PLN, EFRR: 11 282 496,75…

Czytaj więcej

Nowe kompetencje dla nauczycieli z Ukrainy w ramach projektu: „Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu – Ukraina”.

W dniach 29.11 - 3.12. 2021 r. odbyły się szkolenia zawodowe z zakresu projektowania, konstrukcji i nowoczesnych technik stolarskich, krawieckich i możliwości druku 3D dla 10 nauczycieli ze Szkoły specjalnej z Ukrainy. Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uczestnicy projektu pn. "Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu…

Czytaj więcej

Wizyta monitoringowa w Szkole specjalnej w Zabłociu (Ukraina)

W dniach 26 - 28 listopada 2021 odbyła się I wizyta monitoringowa w Szkole Specjalnej w Zabłociu na Ukrainie w ramach projektu pn. "Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu - Ukraina". Projekt jest realizowany przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i został dofinasowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju” Głównym…

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

Województwo podlaskie w ramach nowej perspektywy unijnej otrzyma 1.25 mld euro. O efektywnym wykorzystaniu środków dedykowanych m.in. gminom miejsko-wiejskim oraz gminom wiejskim w ramach działania 5.2. rozmawiał podczas konferencji otwierającej proces konsultacji społecznych Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Pan Grzegorz Jakuć. Zadania realizowane w ramach…

Czytaj więcej

Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu – Ukraina

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w okresie od 1 września 2021r. do 31 grudnia 2021r. będzie realizował I moduł projektu : "Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu - Ukraina". Partnerem projektu jest Szkoła specjalna w Zabłociu. Wartość I modułu to: 699 000,00 zł. Projekt ukierunkowany jest na rozbudowę istniejącego modelu kształcenia…

Czytaj więcej
Back To Top