skip to Main Content
Nowe Kompetencje Dla Nauczycieli Z Ukrainy W Ramach Projektu: „Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju Na Bazie Szkoły Specjalnej W Zabłociu – Ukraina”.

Nowe kompetencje dla nauczycieli z Ukrainy w ramach projektu: „Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu – Ukraina”.

W dniach 29.11 – 3.12. 2021 r. odbyły się szkolenia zawodowe z zakresu projektowania, konstrukcji i nowoczesnych technik stolarskich, krawieckich i możliwości druku 3D dla 10 nauczycieli ze Szkoły specjalnej z Ukrainy. Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Uczestnicy projektu pn. „Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu – Ukraina” odbyli szkolenia następujących placówkach: Technikum Programistyczne Infotech; Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie; Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa.

Nabycie przez pedagogów szkoły w Zabłociu nowych umiejętności zawodowych i wiedzy z zakresu stolarstwa, krawiectwa i projektowania na drukach 3D przyczyniło się do podniesienia poziomu prowadzonych zajęć praktycznych oraz przygotowało kadrę szkoły do prowadzenia „Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju”.

Back To Top