skip to Main Content

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

PRZETARG NIEOGRANICZONY nr  589303-N-2019 z dnia 2019-08-28 r. „Dostawa  rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych ”  (nr sprawy 2/ZP/2019) Ogłoszenie nr 589303-N-2019 SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZdoc Załącznik nr 2 so SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ

Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 2/2014 na Organizację i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (język angielski - certyfikat TOEIC), potwierdzającego nabyte kwalifikacje dla uczestników projektu: „Europejskie Kadry – edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego” Nr projektu WND-POKL.09.06.02-20-034/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 2/2014 na Organizację i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (język angielski - certyfikat TOEIC), potwierdzającego nabyte kwalifikacje dla uczestników projektu: „Europejskie Kadry – edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego” Nr projektu WND-POKL.09.06.02-20-034/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.    Więcej...

Czytaj więcej
Back To Top