skip to Main Content

Informacja z sesji otwarcia ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 3/2010 na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia nauki on-line w ramach Projektu pn. „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej...

Czytaj więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 2/2010 na Przeprowadzenie diagnozy deficytów i uzdolnień uczniów szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego w ramach Projektu pn. „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej...

Czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 3/2010 na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia nauki on-line w ramach Projektu pn. „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 275251-2010; data zamieszczenia 06.10.2010

na Przeprowadzenie diagnozy deficytów i uzdolnień uczniów szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego w ramach Projektu pn. „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr ogłoszenia: 275251-2010; data zamieszczenia 06.10.2010

Czytaj więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 1/2010 na Wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM w urzędach jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego w ramach Projektu pn: Sprawny Samorząd - lepsza Polska II, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej...

Czytaj więcej
Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast