skip to Main Content

Misją Związku jest:

  • wyartykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań gmin wiejskich,
  • występowanie o ich uznanie,
  • uzyskanie wpływu na tworzenie prawa i decyzje w regionie w dziedzinach będących żywotnym interesem gmin wiejskich.

Natomiast podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska oraz współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich.

Back To Top