skip to Main Content

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 i trwało 63 dni, aż do kapitulacji, która nastąpiła 3 października 1944 roku. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, mając nadzieję, że uda się…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie przejęcia realizacji programu „Czyste Powietrze”

W dniu 11 lipca 2019 r. skierowano do dr inż. Macieja Borzyszkowskiego Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku stanowisko w sprawie przejęcia realizacji programu „Czyste Powietrze”. Poniżej jego treść: Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXXIV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyrażają głębokie zaniepokojenie propozycją przejęcia realizacji programu „Czyste Powietrze”  dotychczas będącym zadaniem…

Czytaj więcej

Szlak August Velo

2 czerwca br. w Dąbrówce na Białorusi nastąpiło uroczyste otwarcie szlaku rowerowego August Velo. W uroczystości wzięli udział m.in.: Władimir Krawcow, Przewodniczący Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Jan Wasilewskij, Przewodniczący Grodzieńskiego rejonowego Komitetu Wykonawczego, Oleg Andrejczyk, Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki GOKW, Tatiana Lidiajewa, Zastępca Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki GOKW, Artur Kosicki, Marszałek Województwa, Grzegorz…

Czytaj więcej

Prezes RIO – Stanisław Kazimierz Srocki – nie żyje

Z wielkim żalem przyjęliśmy  informację o śmierci Pana dr Stanisława Kazimierza Srockiego twórcy i wieloletniego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, znakomitego prawnika, wybitnego znawcy problematyki samorządowej który chętnie służył wszystkim samorządom z pomocą w rozwiązaniu trudnych problemów. Jego wiedza i  doświadczenie pomagały w budowaniu samorządności terytorialnej i jej finansów według najwyższych standardów. Rodzinie i Bliskim…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie ograniczeń zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

20 lutego 2019 r. skierowano do Marszałka Województwa Podlaskiego stanowisko w sprawie ograniczeń zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poniżej jego treść: W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zgłaszam uwagi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Załącznika nr 1 pn. „Szczegółowy Opis…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz., z późn. zm.).

27 lutego 2018 r. skierowano do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r.  poz., z późn. zm.). Poniżej jego treść: Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego postulują o pilną zmianę przepisów ustawy z…

Czytaj więcej

Stanowisko Podlaskiego Forum Samorządowego dotyczące opodatkowaniu podatkiem VAT dotacji e na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

4 grudnia 2017 r. skierowano do Komisji Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia   projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowe, parlamentarzystów z województwa podlaskiego stanowisko dotyczące opodatkowaniu podatkiem VAT dotacji e na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Poniżej jego treść: Obecni na Forum przedstawiciele…

Czytaj więcej

Stanowisko Podlaskiego Forum Samorządowego w sprawie interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych dokonywanych w ramach kontroli projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej

4 grudnia 2017 r. skierowano do Komisji Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia   projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowe, parlamentarzystów z województwa podlaskiego, Zarządu Województwa Podlaskiego stanowisko w sprawie interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych dokonywanych w ramach kontroli projektów dofinansowywanych  ze środków Unii Europejskiej. Poniżej…

Czytaj więcej
Back To Top