skip to Main Content
Konsultacje Społeczne Programu Fundusze Europejskie Dla Podlaskiego Na Lata 2021-2027

Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

Województwo podlaskie w ramach nowej perspektywy unijnej otrzyma 1.25 mld euro. O efektywnym wykorzystaniu środków dedykowanych m.in. gminom miejsko-wiejskim oraz gminom wiejskim w ramach działania 5.2. rozmawiał podczas konferencji otwierającej proces konsultacji społecznych Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Pan Grzegorz Jakuć.

Zadania realizowane w ramach działania 5.2. skupią się na wspieraniu zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie.

Konsultacje społeczne projektu potrwają do dnia 29 grudnia 2021r.

Back To Top