skip to Main Content
Informacja O Projekcie

Informacja o projekcie

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w partnerstwie ze Szkołą specjalna z internatem w Mołotkowiczach  realizuje II moduł projektu: Utworzenie szwalniczego zakładu szkoleniowo-produkcyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”. Wartość II modułu to: 674002,00 zł.  Projekt ukierunkowany jest na rozbudowę istniejącego modelu kształcenia zawodowego w specjalnej szkole- internacie w Mołotkowiczach, poprzez utworzenie profesjonalnego zakładu szwalniczego zwiększającego możliwości rozwoju kompetencji zawodowych niepełnosprawnych uczennic i absolwentek szkoły. Zaplanowano następujące działania:

Działanie 1: Budowa budynku z przeznaczeniem na szwalnię i możliwością instalacji profesjonalnych maszyn i urządzeń oraz prowadzenia zajęć teoretyczno-praktycznych z krawiectwa.

Działanie 2: Montaż i przygotowanie do eksploatacji wyposażenia zakładu szwalniczego – uruchomienie produkcji.

Działanie 3: Seminarium dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z udziałem władz lokalnych i centralnych.

Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2020 r.

Nasz partner – Wiaczesław Izotow, dyrektor szkoły w Mołotkowiczach, został „Człowiekiem Roku obwodu brzeskiego” (za działalności w 2019 r.)

https://brest-edu.gov.by/информация/человек-года-брестчины/p-65213.html
http://www.pinsknews.by/?p=83388

Back To Top