skip to Main Content

Pismo skierowane do Zarządu NFOŚiGW z dnia 11 lutego 2004 r.

Nawiązując do wystąpienia Pana Jerzego Swatonia podczas targów POLEKO w Poznaniu w 2003 roku, w czasie którego zostało zapowiedziane przeprowadzenie w roku 2004 II edycji Konkursu „Nasza Gmina w Europie”, w imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego uprzejmie proszę o informację gdzie i kiedy można uzyskać regulamin II edycji wymienionego konkursu.
Samorządy województwa podlaskiego bardzo wysoko oceniają wszystkie konkursy proekologiczne organizowane w minionych latach przez NFOŚiGW w Warszawie. Dają one możliwość pokazania osiągnięć w tej dziedzinie, jak również mobilizują do wytężonej dalszej pracy. Dlatego z niecierpliwością oczekujemy informacji na temat konkursu, który ma mieć miejsce w roku bieżącym.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top