skip to Main Content

Stanowisko w sprawie wydłużenia kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Dnia 19 stycznia 2007 r. wypracowano stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie wydłużenia kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Poniżej jego treść.

 

Zebrani na spotkaniu Wójtowie u Burmistrzowie wnioskują o rozważenie wprowadzenia zmian do ustaw ustrojowych regulujących pracę samorządów terytorialnych, polegających na wydłużeniu kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do 6 lat. Podobny model funkcjonuje z powodzeniem w wielu krajach Unii Europejskiej.
Aktualnie 4 letni okres kadencji nie daje optymalnych możliwości przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, szczególnie tych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydłużenie kadencji ułatwi planowanie i poprawne gospodarowanie środkami finansowymi, usprawni pracę i pozwoli na większą stabilizację samorządów.
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji inwestycji finansowanych w ramach Narodowej Strategii Rozwoju 2004 – 2006 pokazuje, że ich realizacja często rozciąga się na okres roku lub dwóch lat po zakończeniu kadencji samorządu.
Uważamy, że poprawiając ustrój samorządów należy zmierzać do jego ulepszenia i korzystać z wzorców państw mających dłuższy staż w stosowaniu demokracji obywatelskiej.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top