skip to Main Content

Poparcie stanowiska ZMiGRŚ w spr. sytuacji w oświacie w gminach województwa świętokrzyskiego

ZGWWP dnia 4 kwietnia 2012 r. poparł Stanowisko Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie sytuacji w oświacie w gminach województwa świętokrzyskiego.

W imieniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zdecydowanie popieram Stanowisko Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie sytuacji w oświacie w gminach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie problemy opisane w powyższym stanowisku występują również w województwie podlaskim, dlatego domagamy się natychmiastowej głębokiej reformy całego systemu prawa oświatowego, a zwłaszcza ustawy Karta Nauczyciela.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

W załączeniu:
1.  Stanowisko Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie sytuacji w oświacie w gminach województwa świętokrzyskiego.   pokaż  

Back To Top