skip to Main Content
Projekt "Kompetencje Drogą Do Sukcesu"

Projekt "Kompetencje drogą do sukcesu"

Związek zrealizował w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner AKIE, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Autoszkoła Faworyt projekt „Kompetencje drogą do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.1.

 

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 206 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie październik 2010 – marzec 2012 r. W ramach realizowanego projektu ukończono następujące kursy: prawa jazdy kategorii B, prawa jazdy kategorii C, prawa jazdy kategorii D, na wózek widłowy, na pilarza, na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej – przewóz rzeczy, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej – przewóz osób. Każdy z 206 uczestników projektu otrzymał indywidualne wsparcie doradcze polegające na opracowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Każdemu udzielono wsparcia coachingowego polegającego na pomocy i kierowaniu rozwojem umiejętności oraz kompetencji każdego uczestnika osobno, co nauczyło ich radzić sobie z trudnymi sytuacjami w życiu prywatnym, aby nie miały one wpływu na przebieg obranej ścieżki zawodowej.

Back To Top