skip to Main Content
Grodno – Warsztaty Dot. Rozwoju Przedsiębiorczości W Obszarze Turystyki

Grodno – warsztaty dot. rozwoju przedsiębiorczości w obszarze turystyki

W dniach 28-30 listopada 2018 r. w gospodarstwie agroturystycznym Karoliński Folwark Tyzenhauza, Karolino, Białoruś odbyły się warsztaty na temat.: Rozwój przedsiębiorczości w obszarze turystyki –budowa transgranicznej marki turystycznej „Kanał Augustowski” prowadzone przez doświadczonych ekspertów: Pana Huberta Gonery, Jacka Pogorzelskiego. Pierwszego dnia poruszano zagadnienia dotyczące min.:
-turystyka jako gałąź gospodarki lokalnej – wpływ turystyki na PKB, efekt mnożnikowy turystyki, turystyka efekt „niewidzialnego” eksportu, turystyka sposób na redystrybucje dóbr i zasobów między regionami i krajami;
-sieciowanie współpracy wokół tematów wiodących i idei na przykładzie projektów z Polski między innymi: Produkty sieciowe woj. Mazowieckiego, sieciowanie współpracy wokół lokalnych zasobów na przykładzie projektu Fish Markt ryba od naszych rybaków;
-przykład rozwoju obszaru turystycznego : Kanał Elbląski od idei do wdrożenia produktu sieciowego;
-rozwój obszaru związany z marką turystyczną – możliwości wykorzystania turystyki dla gospodarki lokalnej i aktywizacji mieszkańców. Wskazanie pól rozwoju kompetencji w gospodarce lokalnej jakie pojawiają się wokół różnorodnych form turystyki: ekoturystyka, turystyka aktywna, turystyka przyrodnicza, turystyka kulturowa: wydarzenia, architektura, obyczaje, kulinaria, rękodzieło i rzemiosło ludowe.
W pozostałych dwóch dniach omawiano min.:
-nowe trendy w turystyce (w tym slow life, ekoturystyka, itp.);
-proces tworzenia marki turystycznej: ocena potencjału rynku i badanie potrzeb klienta;
-proces tworzenia marki turystycznej: koncepcja i strategia;
-proces tworzenia marki turystycznej: plan wdrożenia;
-proces tworzenia marki turystycznej: monitorowanie realizacji;
-komunikacja z klientem;
-badanie satysfakcji i doświadczenia klienta.
W warsztatach uczestniczyły min. osoby  działające w sferze turystycznej i okołoturystycznej: władze lokalne (obwodowe/rejonowe), osoby związane z obsługą ruchu turystycznego tj., hotelarze, właściciele pensjonatów, restauracji, gospodarstw agroturystycznych itp., organizacje pozarządowe działające w sferze turystyki, przedsiębiorcy, producenci lokalni.
Warsztaty odbyły się w ramach realizowanego projektu:  ” Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego”.  Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
http://grodnonews.by/category/sport-i-turizm/news49728.html
 

Back To Top