skip to Main Content
Projekt €Nowe Kwalifikacje € Nowe Możliwości”

Projekt „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości”

Związek zrealizował w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner AKIE projekt „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.1.

 

Celem projektu było wsparcie 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez doradztwo zawodowe, intensywny coaching, kursy zawodowe i możliwość odbycia płatnego stażu. W okresie październik 2010 – marzec 2012 każdy uczestnik skorzystał z doradztwa zawodowego, spotkań coachingowych oraz z wybranego bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii C, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – przewóz rzeczy, kasjer handlowy lub bukieciarz – florysta. Dodatkowo 30 osób skorzystało z płatnych staży w wybranej firmie.

Back To Top