skip to Main Content
XXII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

XXII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 5-6 lutego 2018 r. w Hotelu Cztery Pory Roku w Piliki 133 k. /Bielska Podlaskiego odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w którym uczestniczyło 95 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich i zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości był: Pan Jacek Bogucki – Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski,  Pan Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan Maciej Żywno – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,  Pan Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pan Jarosław Borowski – Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Pan Sławomir Jerzy Snarski Starosta Bielski.
Podczas dwudniowych obrad przyjęto  sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP za rok 2017, udzielono  Zarządowi absolutorium oraz przyjęto budżet na rok 2018. Dyskutowano na temat kierunków, możliwości i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego. Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przedstawili możliwości o aplikowania o środki unijne.
Sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w 2017 r.
Sprawozdanie Zarządu ZGWWP
Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Sprawozdanie
Rachunek wyników za 2017 r.
Rachunek wyników
Bilans ZGWWP za 2017 r.
Bilans
Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat ZGWWP za 2017 r.
Informacja dodatkowa


 

Back To Top