skip to Main Content
XIII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

XIII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 11-12 lutego 2010 r. odbyło się w Barszczewie XIII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Wzięło w nim udział ponad 70 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości.

W czasie dwudniowych obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2009, udzielili Zarządowi absolutorium oraz przyjęli budżet na rok 2010. Dyskutowano m.in. o pozyskiwaniu unijnych pieniędzy, drogach, podatkach, oświacie. Zostały zaprezentowane plany Związku na 2010 r. 16 maja oraz 29 września 2010 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbędą się kolejne imprezy o charakterze festynowo-wystawowo-targowym pn. „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie”. Wójtowie i burmistrzowie rozmawiali także o organizacji w województwie podlaskim 20-tej rocznicy powstania samorządu terytorialnego. Z tej okazji 26 maja br. zostanie zorganizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej i Uniwersytetem w Białymstoku konferencja samorządowa, w której udział potwierdził prof. Michał Kulesza -jeden z głównych twórców reformy samorządu terytorialnego. 30 maja w Białymstoku, 13 czerwca w Łomży, 20 czerwca w Suwałkach odbędą się imprezy plenerowe połączone z wydarzeniami seminaryjnymi. Ponadto Związek planuje wydać kolorowy album o gminach (około 220 stron). Białostocki Ośrodek Telewizji Polskiej proponuje sponsorowanie cyklicznego programu o gminach województwa podlaskiego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze Zgromadzenia.

 

 

WYSTAWCY ZGROMADZENIA

 

Back To Top